900 200 324 info@idcare.es

Termes i Condicions

Servei de Reserves d’IDTRACE

  • D’acord al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i la Llei Nº 78-17, de 16 de gener de 1978, modificada, les dades personals són objecte d’un tractament automatitzat i relacionat amb la protecció de les persones físiques i el tractament de les seves dades personals.
  • Mitjançant l’enviament d’un missatge a info@idcare.cat pot realitzar qualsevol consulta relacionada amb el procés aplicat mitjançant el qual només es tracten determinades dades amb el propòsit de realitzar la reserva d’alguns recursos de l’establiment.

    

  • Les dades emmagatzemades són automàtica anonimitzades.
  • L’absència d’aquestes dades, així com la no acceptació d’aquests Termes i Condicions, fan impossible realitzar la reserva.
  • Té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals i a demanar la seva rectificació, eliminació, així com la limitació o oposició al seu tractament. Pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic a info@idcare.cat .
  • Pot exercir el dret de presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).